Podmínky a pravidla registrace na TYDEN.cz

Registrovaný uživatel webu Týden.cz a všech souvisejících služeb včetně blogů a portfólií(galerie 30 ostrych) se zavazuje dodržovat zákony České republiky, zásady slušného chování a běžně uznávaná pravidla internetové etikety. Závadné příspěvky mohou být redakcí odstraněny a jejich původci mohou nést veškeré následky počínaje zamezením přístupu na server Týden.cz až, v případě překročení zákonů České republiky, po vystavení se trestnímu stíhání. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí či nefunkcí služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout kterémkoliv uživateli poskytování služeb. Odmítnutí nezakládá žádné právní nároky. Účty a blogy neaktivní déle než tři měsíce mohou být bez předchozího varování odstraněny. Účet blogu se stane aktivním po splnění těchto podmínek: vyplněné příjmení a jméno, vyplněný název blogu, vložená fotografie autora, napsán alespoň jeden aktivní článek.

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů elektronických služeb vydavatelství EMPRESA MEDIA, a.s.

I.

Tyto zásady blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů poskytovatele služby, kterým je společnost EMPRESA MEDIA, a.s. se sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 26418011 (dále jen "poskytovatel", "správce") a uživatele elektronických služeb (dále jen "uživatel", "zákazník").

II.

Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Při využívání získaných osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení poskytovatele se poskytovatel řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, především pak §7 tohoto zákona, který vymezuje povinnost poskytovatele získat prokazatelný souhlas zákazníka se zasíláním obchodních sdělení a využíváním jeho osobních údajů pro tuto činnost.

III.

 1. Poskytovatel shromažďuje se souhlasem uživatelů jejich osobní údaje v následujícím rozsahu: Uživatelské jméno, Jméno a příjmení, e-mailová adresa, unikátní heslo uživatele pro přístup k účtu registrace na webových stránkách provozovaných poskytovatelem, rok narození, pohlaví, město pobytu. Poskytovatel neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona 101/2000 Sb.
 2. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem identifikace uživatelů pro přístup ke službám poskytovaným v rámci webových stránek poskytovatele. Služby vyžadující registraci jsou: diskuse, blogy, vkládání textů a obrázků na www.zpravyznasiulice.cz, nákup v internetovém obchodě shop.tyden.cz, elektronické předplatné časopisů Týden a Instinkt. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah služeb vyžadujících registraci uživatelů.
 3. Osobní údaje jsou shromažďovány elektronickou cestou, kdy jsou po vyplnění uživatelem zaslány do databáze umístěné na serveru dedikovaném pro poskytovatele.
 4. Poskytovatel uchovává osobní údaje uživatele pouze po dobu nutnou k účelu jejich zpracování.
 5. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem uživatele. Za souhlas k poskytnutí údajů za účelem zpracování jak je uvedeno v čl. III, bod 2. je považováno vyplnění a odeslání těchto údajů uživatelem a současně je vyžadován souhlas s registrací uživatele formou zaškrtnutí příslušného boxu.
 6. Poskytovatel nepředává osobní údaje uživatele třetím osobám. Výjimku tvoří případy, kdy je poskytovatel ze zákona povinen tyto údaje poskytnout.
 7. Registrace poskytovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00041212

IV.

 1. Poskytnutí údajů za účelem zpracování jak je uvedeno v čl. III, bod 2. je povinné, bez jejich poskytnutí uživatelem mu poskytovatel nemůže požadovanou službu poskytnout.
 2. Uživatel má kdykoli možnost požádat poskytovatele o informace spojené se zpracováním jeho osobních údajů.
 3. Uživatel má kdykoli právo požádat o opravu svých osobních údajů shromažďovaných správcem.
 4. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a požadovat jejich výmaz z databáze správce. Uživatel bere na vědomí, že odvoláním svého souhlasu dojde k ukončení služeb odebíraných od poskytovatele, které vyžadují souhlas s poskytnutím osobních údajů.
 5. Pro využití práv uživatele uvedených v čl. IV. bodech 2. až 4. se uživatel obrací na správce prostřednictvím e-mailové adresy webmaster(zavináč)tyden.cz.
V Praze, dne 04. 10. 2011

Týden

Sedmička

Interview

Instinkt

TV Barrandov


spinnOvěřuji data na serveru, čekejte prosím...